Kurs doskonalący dla Pracowników Ochrony

Kurs doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kurs doskonalący trwa 40 godzin.

Kurs doskonalający obejmuje następujące zagadznienia :

  1. Aktualny stan prawny dotyczący pracowników ochrony minimalny łączny wymiar 4 godziny realizowany w formie wykładów.
  2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej minimalny łączny wymiar 8 godzin realizowany w formie wykładów i zajęć praktycznych.
  3. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie: minimalny łączny wymiar 12 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.
  4. Samoobrona i techniki interwencyjne: minimalny łączny wymiar 16 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.

WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW

Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu ,które należy przedłożyć w KWP - WPA  celem przedłużenia wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony

Koszt kursu - 350 zł 

Dla grup zorganizowanych 10 osobowych  rabaty cenowe oraz możliwość przeprowadzenia kursu i egzaminu w dowolnym miejscu po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i terminu realizacji. Bezpłatny kurs dla osoby zgłaszającej grupę minimum 10 osób
Minimalna grupa 6 osób aby rozpocząć kurs.

Strzelanie Kraków - DOKŁADNA OFERTA