Kursy na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej

Kursy na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.Podstawa prawna:USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz.740 ) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zaświadczenie uzyskane po zrealizowaniu kursu uprawnia do ubiegania się o uzyskanie wpisu na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Program kursu obejmuje poniżej wymienione bloki tematyczne:

Wymiar godzin: 245 godz.

 • blok ogólnoprawny - 50 godzin;
 • blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia - 100 godzin;
 • blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego - 35 godzin;
 • blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych - 60 godzin.

Zakres programowy kursu:

 • zagadnienia dotyczące ochorny osób i mienia,
 • wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia psychologii,
 • etyka pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
 • budowa i zasady działania broni palnej,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • techniki posługiwania się bronią palną,
 • samoobrona
 • techniki interwencyjne.

Osoby które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymują:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej uzyskując wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzony przez KWP WPA dodatkowo  każdy z uczestników otrzymuje: materiały dydaktyczno-szkoleniowe.

Koszt Kursu -  1250 zł 

Dla grup zorganizowanych 10 osobowych  rabaty cenowe oraz możliwość przeprowadzenia kursu i egzaminu w dowolnym miejscu  po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i terminu realizacji. Bezpłatny kurs dla osoby zgłaszającej grupę minimum 10 osób
Minimalna grupa 6 osób aby rozpocząć kurs.

Strzelanie Kraków - Sprawdź Ofertę!