Cennik

Pakiety strzeleckie

Pakiety to najlepsze rozwiązanie dla osób stawiających pierwsze kroki lub pragnących poznać strzelanie z różnych rodzajów broni w przystępnej cenie. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Przygotowaliśmy gotowe pakiety strzeleckie, w ramach których można odbyć strzelanie z różnych rodzajów broni palnej.

Cena każdego pakietu strzeleckiego zawiera wynajem stanowiska na strzelnicy, opiekę doświadczonego instruktora (instruktorów), udostępnienie broni na czas strzelania, tarcze oraz amunicję do wykorzystania na strzelnicy, która przysługuje w ramach wybranego pakietu strzeleckiego.

Zapewniamy również obowiązkowo ochronniki wzroku oraz słuchu!

Każde strzelanie jest poprzedzone instruktażem z zakresu bezpieczeństwa na strzelnicy, działania broni palnej oraz zasad celnego strzelania.

Po wykorzystaniu pakietu można dokupić na miejscu dodatkowe strzały!

CENY AMUNICJI

 BROŃ  CAL. amunicja  SZT.  CENA W ZŁ
 GLOCK  9 mm Para  1  3
 GLAUBERYT / UZI  9 mm Para  1  3
 REWOLWER Magnum  38 Specjal  1  5
AK 47 Kałasznikow  7,62 x 39 mm  1  6
SHOTGUN  12/70  1  6
AR -15  5,56 z 45 mm  1  6
HAND GUN
80

CZ P-07 lub 22 LR

10 strzałów

UZI lub RONI

15 strzałów
DIRTY HARY
80

Glock 17

10 strzałów

Rewolwer 357 magnum

6 strzałów

SCORPION EVO3 lub KRISS VECTOR

10 strzałów
Shotgun Hatson / Escort

SHOTGUN HATSON lub ESCORT

3 strzały
RAMBO
80

Glock 17

10 strzałów

UZI lub RONI

10 strzałów

SCORPION EVO3 lub KRISS VECTOR

10 strzałów
Shotgun Hatson / Escort

SHOTGUN HATSON lub ESCORT

3 strzały
AK-47 Kałasznikow

AK-47 Kałasznikow

10 strzałów
BADASS
240

Glock 17

10 strzałów

SCORPION EVO3 lub KRISS VECTOR

10 strzałów
Ar 15 H&K 416

Ar 15 H&K 416

5 strzałów
Shotgun Mossberg

Shotgun

3 strzały
AK-47 Kałasznikow

AK-47 Kałasznikow

10 strzałów

AR-15 MOSSBERG MMR lub SNIPER RIFLE MOSSBERG

5 strzałów
MARKSMAN
240

Glock 17

10 strzałów

Rewolwer 357 magnum

6 strzałów

UZI lub RONI

10 strzałów

SCORPION EVO3 lub KRISS VECTOR

10 strzałów
Shotgun Hatson / Escort

SHOTGUN HATSON lub ESCORT

3 strzały
AK-47 Kałasznikow

AK-47 Kałasznikow

10 strzałów
AR15 POF

AR15 POF

5 strzałów

AR-15 MOSSBERG MMR lub SNIPER RIFLE MOSSBERG

5 strzałów
SNIPERVIP
280

Glock 17

10 strzałów

Rewolwer 357 magnum

6 strzałów

UZI lub RONI

15 strzałów

SCORPION EVO3 lub KRISS VECTOR

15 strzałów
Shotgun Hatson / Escort

SHOTGUN HATSON lub ESCORT

3 strzały
AK-47 Kałasznikow

AK-47 Kałasznikow

10 strzałów
Ar 15 H&K 416

Ar 15 H&K 416

10 strzałów

AR-15 MOSSBERG MMR lub SNIPER RIFLE MOSSBERG

10 strzałów

KURSY I SZKOLENIA STRZELECKIE KRAKÓW

Prowadzimy Kursy i szkolenie grupowe i indywidualne dla cywili, służb mundurowych, szkół i klas mundurowych oraz organizacji paramilitarnych.

Kursy i szkolenia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub  patent strzelecki .

Przygotowanie do egzaminu na pozwolenie na broń przed organem Policji lub egzaminu  na patent strzelecki PZSS

1. Ratownictwa Pola Walki w tym:
– kursy instruktorskie (czas trwania 120h) – Cena: 1650 zł
– kursy Combat Lifesaver/Ratownik Pola Walki, TCCC (czas trwania 20h) – Cena:  od 450 zł

2. Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych w tym:
– kursy instruktorskie (czas trwania 120h) – Cena: 1650 zł
– kursy podstawowy i elementy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania 30h) – Cena: od 450 zł

3. Technik linowych w ratownictwie wysokościowym w tym:
– kursy instruktorskie (czas trwania 120h) – Cena: 1450 zł
– kursy podstawowy i elementy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania 30h) – Cena: od 400 zł

4. Technik linowych z użyciem śmigłowca w tym:
– kursy instruktorskie  – Cena: w zależności od ilości osób i godzin nalotów
– kursy podstawowy i elementy o różnym stopniu zaawansowania na platformie  – Cena: od 900 zł

5. Strzelań bojowych i praktycznych w tym:
– kursy instruktorskie (czas trwania 120h) – Cena: 1850 zł
– kursy podstawowy i elementy o różnym stopniu zaawansowania  – Cena: od 450 zł
–  MFCC  – 1700 zł

6. Lądowych działań specjalnych (zakres taktyki zielonej)  w tym:
– kursy o różnym stopniu zaawansowania (2-3 dni ciągiem, w tym zajęcia całonocne) – Cena:

7. Technik szybkiej liny „FAST ROPE” z użyciem platformy śmigłowca w tym:
– kursy o różnym stopniu zaawansowania  – Cena: 550 zł

8. Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim, w środowisku wodnym) :
– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania zależny od programu) – Cena: od 550 zł

9. Kursy przygotowawcze przed przystąpieniem do egzaminów na:
– Pozwolenie na broń
– Dopuszczenie do posiadania broni ( praca z bronią, broń obiektowa, ochrona)
– patent strzelecki – broń sportowa – pozwolenie na broń do celów sportowych  / od 250 zł godzina
– Broń kolekcjonerska

Cena : 250 zł godzina + koszt amunicji

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego FB  https://www.facebook.com/Gotoshoot/   ( tu znajdziesz informacje o cenach i najbliższych kursach i szkoleniach)

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu prawych aspektów dot. broni i amunicji, bezpieczeństwo, oraz praktykę – strzelanie.
Kurs przygotowawczy, aspekty prawne i bezpieczeństwo
Obsługa broni, nauka i doskonalenie strzelania:

10.  Kursy i szkolenia dla służb mundurowych, szkół i klas mundurowych
Kursy prowadzone grupowo i obejmują wybrane elementy w/w zagadnień

Wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zdadzą egzamin instruktorskim wystawiamy książeczki instruktorskie.
Wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zaliczą szkolenie podstawowe z w/w dziedzin wystawiamy certyfikaty.
Posiadamy specjalistyczny sprzęt do prowadzenia w/w kursów. Broń, sprzęt alpinistyczny, fantomy, środki pozoracji, środki pirotechniczne.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z Wojsk Specjalnych z własnym dorobkiem naukowym w postaci publikacji podręczników dla Sił Zbrojnych.

Przy współpracy ZPWiR  przeprowadzamy kursy doskonalące na potrzeby służb mundurowych w szczególności dla:
– żołnierzy zawodowych
– żołnierzy rezerwy
– żołnierzy NSR
– żołnierzy służby kandydackiej uczelni wojskowych
– kandydatów do służby przygotowawczej
A także dla:
– organizacji pozarządowych o charakterze paramilitarnym

Osoby niebędące w służbie mają obowiązek przed przystąpieniem do kursów  instruktorskich z zakresu:
• Strzelanie bojowe i specjalne
• Lądowe działania specjalne
Okazać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby karane za czyn umyślny nie są dopuszczane do uczestnictwa w w/w kursach.
Uczestnicy kursów instruktorskich mają obowiązek legitymować się dyplomem ukończenia, co najmniej szkoły średniej.