Techniki linowe i alpinistyczne

Kursy Instruktorskie

Wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zdadzą egzamin instruktorskim wystawiamy książeczki instruktorskie.

Kursy podstawowe Certyfikowane

Podstawowy trwa dwa dni i obejmuje między innymi: naukę podstawowych węzłów stosowanych w rat. Wysokościowym, budowa stanowisk, zasady asekuracji i autoasekuracji, naukę zjazdów dostępnymi przyrządami, techniki dotarcia do poszkodowanego, Budowa układów transportowych; do opuszczania, do wyciągania, most linowy (tyrolka)

Zaawansowany trwa 3 dni i obejmuje między innymi: naukę podstawowych węzłów stosowanych w rat. Wysokościowym, budowa stanowisk zasady asekuracji i autoasekuracji, naukę zjazdów dostępnymi przyrządami, techniki dotarcia do poszkodowanego, Budowa układów transportowych, w tym budowa środkami improwizowanymi; do opuszczania dwoma sposobami, do wyciągania dwoma sposobami, most linowy (tyrolka) dwoma sposobami, techniki przepuszczania węzła podczas zjazdów, techniki przepuszczania węzła przez układy transportowe, techniki wychodzenia po linie.

Po każdym kursie jest przeprowadzany egzamin praktyczny i po pozytywnym zaliczeniu wydawany jest odpowiedni certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kursu techniki linowe i alpinistyczne - FAQ

Pozwolenie na broń palną można uzyskać na kilka sposobów, w zależności o jakie pozwolenie się staramy. Możemy ubiegać się o pozwolenie sportowe, kolekcjonerskie lub myśliwskie, to trzy najpopularniejsze typy pozwoleń. Każdy rodzaj pozwolenia wiąże się z przynależnością bądź do klubu sportowego, stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim lub koła łowieckiego. To pierwszy krok na drodze do otrzymania wymarzonej książeczki posiadacza brani palnej. Kolejny, to zdanie egzaminu teoretycznego z przepisów prawa, oraz zasad bezpieczeństwa i wykazania się umiejętnością bezpiecznego posługiwania się bronią i strzelenia podczas egzaminu praktycznego na strzelnicy. Obowiązkowym etapem przed złożeniem wszystkich dokumentów do odpowiedniego organu administracji państwowej, to zrobienie specjalistycznych badań lekarskich /psycholog, psychiatra, laryngolog, okulista. Na koniec zostaje nam złożenie wniosku i opłata administracyjna. Szerzej o rodzajach pozwoleń możecie przeczytać w artykułach na naszej stronie.

W zależności jakie pozwolenie będziemy robić i jak szybko przyswoimy wszystkie procedury, oraz umiejętność strzelania potrzebne do zdania egzaminu cena będzie oscylować pomiędzy 1500 a 2500 zł.

Każdy obywatel, który spełnia kryteria ustawy o broni i amunicji, tzn. ma 21 lat, jest niekarany, posiada obywatelstwo polskie, lub stały pobyt na terenie naszego kraju, przynależy do klubu lub stowarzyszenia, zdał egzamin i zrobił badania lekarskie.

W przypadku pozwolenie sportowego i kolekcjonerskiego czas od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do otrzymania decyzji to zazwyczaj 30 dni, ale znane są przypadki, że ze względu na różne okoliczności tej okres może się wydłużyć do 60 lub więcej dni.

Na każda broń palną z nabojem scalonym. Pozwolenie nie jest nam potrzebne tylko w przypadku broni czarnoprochowej i pneumatycznej.

Tak naprawdę jest bezterminowe, dopóki nie stracimy uprawnień.

Można i to wcale nie trudno. Musimy pamiętać, że wszystkie przypadki kiedy pozwolenie może na zostać odebrane przez odpowiednie organy administracji jest określone w ustawie o broni i amunicji. Warto się z nia zapoznać żeby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnej niespodzianki.