POZWOLENIE NA BROŃ KRAKÓW - CENNIK, SZKOLENIE, KURS

Przygotowujemy do egzaminu na broń: teoretycznego i praktycznego ważnego na terenie całej Polski. Skutecznie przeprowadzimy za Ciebie całą żmudną i czasochłonną procedurę wydania pozwolenia na broń palna.

Przygotowanie, szkolenia i kursy przed przystąpieniem do egzaminu do pozwolenia na broń i patent strzelecki.

Broń palna do celów kolekcjonerskich w 60 dni, broń palną do celów sportowych, dopuszczenie do pracy z bronią palną, broń krótka obiektowa, broni palnej krótkiej, ochrona, broń do celów ochrona osób i mienia. W Gotoshoot przygotujemy Cię do egzaminu teoretycznego i praktycznego, ważnego na terenie całej Polski!

Zadbamy o podstawy, przekażemy niezbędną wiedzę do dalszego rozwoju i obsługi broni oraz przedstawimy zasady bezpieczeństwa. Prowadzimy szkolenia, na których pokażemy jak się doskonalić i rozwijać swoje umiejętności. Zapewniamy nauką strzelania z danej broni i indywidualne podejście instruktora prowadzącego strzelanie oraz materiały szkoleniowe.

Kto może zdobyć zezwolenie na broń?

Wydanie pozwolenia na broń reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać zezwolenie na broń, musi:

 • mieć ukończone 21 lat (w przypadku osób ubiegających się o pozwolenie na broń sportową lub myśliwską, trzeba posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do szkoły, organizacji sportowej, udokumentowane członkostwo Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego, pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 • posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 • nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych (środka odurzającego);
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
 • nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

Pozwolenie na posiadanie broni palnej wydaje się w szczególności:

 • ochrony osobistej, ochrony fizycznej
 • ochrony osób i mienia
 • broni do celów łowieckich
 • broni do celów sportowych, strzelectwa sportowego
 • broni do rekonstrukcji historycznych
 • broni o charakterze kolekcjonerskim
 • broni do celów pamiątkowych
 • broni do celów szkoleniowych

Pozwolenie na broń Kraków - jak wygląda egzamin?

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji, każda osoba chcąca uzyskać zezwolenie na broń jest zobligowana zdać egzamin na broń organizowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego dla miejsca zamieszkania. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, przy czym część praktyczną przeprowadza się jedynie w przypadku wnioskowania o pozwolenie (dopuszczenie) na broń palną.

Teoria

Część teoretyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie:

 • znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 284) oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Praktyka

Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie:

 • przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy,
 • umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni,
 • postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie,
 • określenia części broni,
 • przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Zezwolenie na broń - przygotuj się do egzaminu z Gotoshoot!

Prowadzimy kompleksowe przygotowania do egzaminów na broń zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Dysponujemy stosownymi materiałami dydaktycznymi oraz doświadczoną kadrą instruktorską.

Organizujemy strzelania na zasadach określonych w przepisach dotyczących organizacji egzaminów na broń, co przekłada się na dobre przygotowanie do egzaminu i wysoką zdawalność.

Jeśli planujesz ubiegać się o pozwolenie na broń, Kraków i Gotoshoot to kierunek dla Ciebie!

Pozwolenie na broń sportową, kolekcjonerską, palną - zakres szkolenia

Nasze szkolenia kompleksowo przygotują Cię do obu części egzaminu na pozwolenie na broń. Zajęcia przygotowawcze obejmują między innymi:

 • materiały do nauki z zakresu ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzenia
 • zajęcia praktyczne z rozkładania broni i składania
 • strzelania na warunkach określonych rozporządzeniem

 

Dzięki współpracy z naszymi instruktorami zdobędziesz solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, które pozwolą Ci na zdanie egzaminu.

Pozwolenie na broń w 60 dni w Krakowie - ile to kosztuje?

Podobnie jak w przypadku naszych kursów i szkoleń, również przy ustalaniu ceny prezentujemy indywidualne podejście. Pod uwagę bierzemy m.in. takie czynniki jak sposób zdawania egzaminu (egzamin na patent strzelecki albo egzamin na Policji, kolekcja lub dopuszczenie), cel, w jakim wnioskuje się o wydanie pozwolenia na broń oraz osobiste predyspozycje.

Przeciętny koszt szkolenia to:

 • 250 zł za godzinę w przypadku broni sportowej
 • 250 zł za godzinę + koszt amunicji przy broni kolekcjonerskiej

 

Szacunkowy czas trwania szkolenia to 4-7 godzin w zależności od predyspozycji i tempa przyswajania wiedzy.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Podstawowe różnice pozwoleń na broń palną

Często dostajemy pytania odnośnie różnic pomiędzy pozwoleniami na broń palną, przypomnijmy, że wyróżniamy dwa najpopularniejsze typy pozwoleń tzn. pozwolenie do celów sportowych, oraz pozwolenie kolekcjonerskie.

W tym tekście postaramy się przybliżyć podstawowe różnice. Poniższa tabelka obrazuje, jak wyglądają poszczególne etapy przygotowania do egzaminu i co najważniejsze, na jakie minimalne koszty przyszły posiadacz broni będzie się musiał przygotować.

POZWOLENIE KOLEKCJONERSKIE POZWOLENIE SPORTOWE
 ROCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA od 10 ZŁ od 300 zł
 KOSZT EGZAMINU 1150 ZŁ 450 ZŁ
 LEKARZ SPORTOWY 0 od 150 zł
 SPECJALISTYCZNE LEKARSKIE BADANIA DO BRONI od 550zł od 550 zł
 JEDNOSTKA EGZAMINUJĄCA WPA LOK
 EGZAMIN TEORETYCZNY test 10 pytań test 10 pytań
 EGZAMIN PRAKTYCZNY PISTOLET – postawa stojaca Glock 17, 15 metrów, 6 strzałów, min.35 pkt. Margolin 25 metrów, skupienie, 5 strzałów
 EGZAMIN PRAKTYCZNY KARABIN – postawa leżąca AKM, 50 metrów, 8/10 przestrzelin w tarczy, 10 strzłów KBKS, 50 metrów, skupienie, 5 strzałów
 EGZAMIN PRAKTYCZNY STRZELBA Mossberg, 15 metrów, 2/3 przestrzeliny w tarczy Bock, popper 15 metrów, 4/5 trafień
 KARENCJA CZASOWA OD DATY CZŁONKOWSTWA DO EGZAMINU brak 3 miesiące
 PATENT STRZELECKI brak tak
 LICENCJA SPORTOWA brak tak
 KONIECZNOŚĆ UCZESTNICTWA W ZAWODACH brak tak
 KONIECZNOŚĆ PRZEDŁUŻANIA LICENCJI SPORTOWEJ brak tak, co rok
 OPŁATA ADMINISTRACYJNA 242 zł 242 zł
 OPŁATA ZA PROMESY 17 zł/szt 17 zł/szt

Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt treningów, to w zależności od ich częstotliwości, miejsca, gdzie będą się odbywać i rodzaju pozwolenia może się wahać od 150 do 350 zł, należy przy tym wspomnieć, iż treningi do pozwolenia kolekcjonerskiego będą generować wyższe koszty z uwagi na droższy rodzaj amunicji, jaki jest tam używany.

 

Szkolenia indywidualne

Pozwolenie kolekcjonerskie i dopuszczenie do posiadania broni

80
/godzina + koszt amunicji

Pozwolenie sportowe / patent strzelecki

80
/godzina. Cena z amunicją

Na strzelnicy posiadamy kilkanaście rodzajów broni długiej (pistoletów maszynowych) jak i broni krótkiej w postaci pistoletów lub rewolwerów.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pozwolenia na broń - FAQ

Pozwolenie na broń palną można uzyskać na kilka sposobów, w zależności o jakie pozwolenie się staramy. Możemy ubiegać się o pozwolenie sportowe, kolekcjonerskie lub myśliwskie, to trzy najpopularniejsze typy pozwoleń. Każdy rodzaj pozwolenia wiąże się z przynależnością bądź do klubu sportowego, stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim lub koła łowieckiego. To pierwszy krok na drodze do otrzymania wymarzonej książeczki posiadacza brani palnej. Kolejny, to zdanie egzaminu teoretycznego z przepisów prawa, oraz zasad bezpieczeństwa i wykazania się umiejętnością bezpiecznego posługiwania się bronią i strzelenia podczas egzaminu praktycznego na strzelnicy. Obowiązkowym etapem przed złożeniem wszystkich dokumentów do odpowiedniego organu administracji państwowej, to zrobienie specjalistycznych badań lekarskich /psycholog, psychiatra, laryngolog, okulista. Na koniec zostaje nam złożenie wniosku i opłata administracyjna. Szerzej o rodzajach pozwoleń możecie przeczytać w artykułach na naszej stronie.

W zależności jakie pozwolenie będziemy robić i jak szybko przyswoimy wszystkie procedury, oraz umiejętność strzelania potrzebne do zdania egzaminu cena będzie oscylować pomiędzy 1500 a 2500 zł.

Każdy obywatel, który spełnia kryteria ustawy o broni i amunicji, tzn. ma 21 lat, jest niekarany, posiada obywatelstwo polskie, lub stały pobyt na terenie naszego kraju, przynależy do klubu lub stowarzyszenia, zdał egzamin i zrobił badania lekarskie.

W przypadku pozwolenie sportowego i kolekcjonerskiego czas od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do otrzymania decyzji to zazwyczaj 30 dni, ale znane są przypadki, że ze względu na różne okoliczności tej okres może się wydłużyć do 60 lub więcej dni.

Na każda broń palną z nabojem scalonym. Pozwolenie nie jest nam potrzebne tylko w przypadku broni czarnoprochowej i pneumatycznej.

Tak naprawdę jest bezterminowe, dopóki nie stracimy uprawnień.

Można i to wcale nie trudno. Musimy pamiętać, że wszystkie przypadki kiedy pozwolenie może na zostać odebrane przez odpowiednie organy administracji jest określone w ustawie o broni i amunicji. Warto się z nia zapoznać żeby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnej niespodzianki.