Ratownictwo TC3

Kursy Instruktorskie

Ratownictwa Pola Walki / Combat Lifesaver

Tactical Combat Casuality Care (Ratownictwo Pola Walki)
Kurs TCCC to trwający trzy dni podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach
taktycznych, szkolenie TC3 powinna ukończyć każda osoba, która myśli o wyjazdach w rejon gdzie prowadzone są działania wojenne czy w miejsca szczególnie narażone na ataki terrorystyczne…. Ale czy tylko???? Ostatnie wydarzenia pokazują, że rejonem działań wojennych może stać się choćby supermarket czy szkoła i każda osoba powinna posiadać umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w na skutek takiego ataku, w szczególności służby ratownicze. Kurs TCCC jest prowadzony ściśle według wytycznych komitetu TC3 oraz z wykorzystaniem najnowszego obowiązującego i wymaganego sprzętu. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym. W odpowiedzi na coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie w firmach zagranicznych na specjalistów z medycyny pola walki na koniec kursu, po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów, każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia: w języku polskim

Program kursu obejmuje postępowanie wg najnowszych wytycznych i zawiera

  • postępowanie wg protokołu M.A.R.C.H. E
  • samopomoc
  • tamowanie masywnych krwotoków za pomocą opasek uciskowych, opasek typu „junctional”oraz procedury „wound packing”
  • przyrządowe i bez przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
  • zaopatrywanie ran penetrujących klatki piersiowej
  • identyfikacja oraz odbarczanie odmy prężnej
  • ochrona przed hipotermią
  • ewakuacja

 

To tylko wybrane zagadnienia, które będą omawiane w czasie trwania kursu.

Technik linowych w ratownictwie wysokościowym

Podstawowy trwa dwa dni i obejmuje między innymi: naukę podstawowych węzłów stosowanych w rat. Wysokościowym, budowa stanowisk, zasady asekuracji i autoasekuracj, naukę zjazdów dostępnymi przyrządami, techniki dotarcia do poszkodowanego, Budowa układów transportowych; do opuszczania, do wyciągania, most linowy ( tyrolka)
Zaawansowany trwa 3 dni i obejmuje między innymi: naukę podstawowych węzłów stosowanych w rat. Wysokościowym, budowa stanowisk zasady asekuracji i autoasekuracj, naukę zjazdów dostępnymi przyrządami, techniki dotarcia do poszkodowanego, Budowa układów transportowych, w tym budowa środkami improwizowanymi; do opuszczania dwoma sposobami, do wyciągania dwoma sposobami, most linowy ( tyrolka) dwoma sposobami, techniki przepuszczania węzła podczas zjazdów, techniki przepuszczania węzła przez układy transportowe, techniki wychodzenia po linie.

Po każdym kursie jest przeprowadzany egzamin praktyczny i po pozytywnym zaliczeniu wydawany jest odpowiedni certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kursu ratownictwo TC3 - FAQ

Pozwolenie na broń palną można uzyskać na kilka sposobów, w zależności o jakie pozwolenie się staramy. Możemy ubiegać się o pozwolenie sportowe, kolekcjonerskie lub myśliwskie, to trzy najpopularniejsze typy pozwoleń. Każdy rodzaj pozwolenia wiąże się z przynależnością bądź do klubu sportowego, stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim lub koła łowieckiego. To pierwszy krok na drodze do otrzymania wymarzonej książeczki posiadacza brani palnej. Kolejny, to zdanie egzaminu teoretycznego z przepisów prawa, oraz zasad bezpieczeństwa i wykazania się umiejętnością bezpiecznego posługiwania się bronią i strzelenia podczas egzaminu praktycznego na strzelnicy. Obowiązkowym etapem przed złożeniem wszystkich dokumentów do odpowiedniego organu administracji państwowej, to zrobienie specjalistycznych badań lekarskich /psycholog, psychiatra, laryngolog, okulista. Na koniec zostaje nam złożenie wniosku i opłata administracyjna. Szerzej o rodzajach pozwoleń możecie przeczytać w artykułach na naszej stronie.

W zależności jakie pozwolenie będziemy robić i jak szybko przyswoimy wszystkie procedury, oraz umiejętność strzelania potrzebne do zdania egzaminu cena będzie oscylować pomiędzy 1500 a 2500 zł.

Każdy obywatel, który spełnia kryteria ustawy o broni i amunicji, tzn. ma 21 lat, jest niekarany, posiada obywatelstwo polskie, lub stały pobyt na terenie naszego kraju, przynależy do klubu lub stowarzyszenia, zdał egzamin i zrobił badania lekarskie.

W przypadku pozwolenie sportowego i kolekcjonerskiego czas od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do otrzymania decyzji to zazwyczaj 30 dni, ale znane są przypadki, że ze względu na różne okoliczności tej okres może się wydłużyć do 60 lub więcej dni.

Na każda broń palną z nabojem scalonym. Pozwolenie nie jest nam potrzebne tylko w przypadku broni czarnoprochowej i pneumatycznej.

Tak naprawdę jest bezterminowe, dopóki nie stracimy uprawnień.

Można i to wcale nie trudno. Musimy pamiętać, że wszystkie przypadki kiedy pozwolenie może na zostać odebrane przez odpowiednie organy administracji jest określone w ustawie o broni i amunicji. Warto się z nia zapoznać żeby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnej niespodzianki.