Szkolenia Dla firm i szkół

Nasza strzelnica w Krakowie zaprasza do współpracy i skorzystania z naszych usług firmy, Banki, szkoły a w szczególności klasy mundurowe.
Prowadzimy następujące kursy i szkolenia:

Dla Klas Mundurowych, Żołnierzy, Szkół o profilu wojskowym i organizacji paramilitarnych:
1.Ratownictwa Pola Walki – Combat Lifesaver/Ratownik Pola Walki (TCCC)
2. Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych
3. Technik linowych w ratownictwie wysokościowym
4. Technik linowych z użyciem śmigłowca
5. Strzelań bojowych i praktycznych
6. Lądowych działań specjalnych (zakres taktyki zielonej)
7. Technik szybkiej liny "FAST ROPE" z użyciem platformy śmigłowca
8. Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim, w środowisku wodnym)
9. Szkolenia strzeleckie
Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy, byli żołnierze zawodowi, pasjonaci wojskowości i członkowie stowarzyszeń proobronnych / paramilitarnych.
Szkolenia umożliwiają zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze do wybranych służb

Przeprowadzamy kursy doskonalące na potrzeby służb i klas mundurowych:
– organizacji pozarządowych o charakterze paramilitarnym (z wyjątkiem kursu zob.: pkt.6)

Podstawa:
Decyzja Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2008r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych (Dz.Urz. MON Nr 18, poz.241)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014, poz.1352)
Udostępniamy programy kursów wyłącznie:
– po pozytywnej weryfikacji kandydatów
– po uiszczeniu całości opłaty za kurs
– w formie drukowanej (wyłącznie do użytku wewnętrznego)

Firmy ochroniarskie,  pracownicy ochrony , Banki


Szkolenia strzeleckie dla firm , banków i osób ubiegających się o wpis kwalifikowanego pracownika ochrony oraz doskonalenia pracowników ochrony

- zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
- ustawa o broni i amunicji
- technik i postaw strzeleckich
- strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładko lufowej
- doskonalenie technik strzeleckich 

Jako ośrodek szkoleniowy i placówka szkoleniowa prowadzimy certyfikowane kursy. 

Shooting Cracow - przegladnij ofertę na angielskiej wersji strony.