Kursy i szkolenia

Prowadzimy Kursy i szkolenie grupowe i indywidualne dla cywili, służb mundurowych, szkół i klas mundurowych oraz organizacji paramilitarnych.

Kursy i szkolenia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub  patent strzelecki .

Przygotowanie do egzaminu na pozwolenie na broń przed organem Policji lub egzaminu  na patent strzelecki PZSS 

1. Ratownictwa Pola Walki w tym:
– kursy instruktorskie (czas trwania 120h) – Cena: 1650 zł
– kursy Combat Lifesaver/Ratownik Pola Walki, TCCC (czas trwania 20h) – Cena:  od 450 zł

2. Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych w tym:
– kursy instruktorskie (czas trwania 120h) – Cena: 1650 zł
– kursy podstawowy i elementy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania 30h) – Cena: od 450 zł

3. Technik linowych w ratownictwie wysokościowym w tym:
– kursy instruktorskie (czas trwania 120h) – Cena: 1450 zł
– kursy podstawowy i elementy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania 30h) – Cena: od 400 zł

4. Technik linowych z użyciem śmigłowca w tym:
– kursy instruktorskie  – Cena: w zależności od ilości osób i godzin nalotów
– kursy podstawowy i elementy o różnym stopniu zaawansowania na platformie  – Cena: od 900 zł 

5. Strzelań bojowych i praktycznych w tym:
– kursy instruktorskie (czas trwania 120h) – Cena: 1850 zł
– kursy podstawowy i elementy o różnym stopniu zaawansowania  – Cena: od 450 zł
-  MFCC  - 1700 zł

6. Lądowych działań specjalnych (zakres taktyki zielonej)  w tym:
– kursy o różnym stopniu zaawansowania (2-3 dni ciągiem, w tym zajęcia całonocne) – Cena:

7. Technik szybkiej liny "FAST ROPE" z użyciem platformy śmigłowca w tym:
– kursy o różnym stopniu zaawansowania  – Cena: 550 zł

8. Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim, w środowisku wodnym) :
– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania zależny od programu) – Cena: od 550 zł

9. Kursy przygotowawcze przed przystąpieniem do egzaminów na:
- Pozwolenie na broń
- Dopuszczenie do posiadania broni ( praca z bronią, broń obiektowa, ochrona)
- patent strzelecki - broń sportowa - pozwolenie na broń do celów sportowych  / od 200 zł godzina
- Broń kolekcjonerska 

Cena : 200 zł godzina + koszt amunicji

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego FB  https://www.facebook.com/Gotoshoot/   ( tu znajdziesz informacje o cenach i najbliższych kursach i szkoleniach)

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu prawych aspektów dot. broni i amunicji, bezpieczeństwo, oraz praktykę – strzelanie.
Kurs przygotowawczy, aspekty prawne i bezpieczeństwo 
Obsługa broni, nauka i doskonalenie strzelania:

10.  Kursy i szkolenia dla służb mundurowych, szkół i klas mundurowych
Kursy prowadzone grupowo i obejmują wybrane elementy w/w zagadnień

Wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zdadzą egzamin instruktorskim wystawiamy książeczki instruktorskie.
Wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zaliczą szkolenie podstawowe z w/w dziedzin wystawiamy certyfikaty.
Posiadamy specjalistyczny sprzęt do prowadzenia w/w kursów. Broń, sprzęt alpinistyczny, fantomy, środki pozoracji, środki pirotechniczne.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z Wojsk Specjalnych z własnym dorobkiem naukowym w postaci publikacji podręczników dla Sił Zbrojnych.

Przy współpracy ZPWiR  przeprowadzamy kursy doskonalące na potrzeby służb mundurowych w szczególności dla:
– żołnierzy zawodowych
– żołnierzy rezerwy
– żołnierzy NSR
– żołnierzy służby kandydackiej uczelni wojskowych
– kandydatów do służby przygotowawczej
A także dla:
– organizacji pozarządowych o charakterze paramilitarnym

Osoby niebędące w służbie mają obowiązek przed przystąpieniem do kursów  instruktorskich z zakresu:
Strzelanie bojowe i specjalne
Lądowe działania specjalne
Okazać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby karane za czyn umyślny nie są dopuszczane do uczestnictwa w w/w kursach.
Uczestnicy kursów instruktorskich mają obowiązek legitymować się dyplomem ukończenia, co najmniej szkoły średniej.

Ceny : Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego FB  https://www.facebook.com/Gotoshoot/   ( tu znajdziesz informacje o cenach i najbliższych kursach i szkoleniach)

Strzelnica Kraków - zobacz całą ofertę i aktualny cennik.