Liny

Kursy Instruktorskie:
Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych
Technik linowych w ratownictwie wysokościowym
Technik linowych z użyciem śmigłowca
Technik szybkiej liny "FAST ROPE" z użyciem platformy śmigłowca
Wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zdadzą egzamin instruktorskim wystawiamy książeczki instruktorskie.

Kursy podstawowe Certyfikowane:
Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych
Technik linowych z użyciem śmigłowca
Technik szybkiej liny "FAST ROPE" z użyciem platformy śmigłowca
Technik linowych w ratownictwie wysokościowym

Podstawowy trwa dwa dni i obejmuje między innymi: naukę podstawowych węzłów stosowanych w rat. Wysokościowym, budowa stanowisk, zasady asekuracji i autoasekuracj, naukę zjazdów dostępnymi przyrządami, techniki dotarcia do poszkodowanego,  Budowa układów transportowych; do opuszczania, do wyciągania, most linowy ( tyrolka)

Zaawansowany  trwa 3 dni i obejmuje między innymi: naukę podstawowych węzłów stosowanych w rat. Wysokościowym, budowa stanowisk  zasady asekuracji i autoasekuracj, naukę zjazdów dostępnymi przyrządami, techniki dotarcia do poszkodowanego,  Budowa układów transportowych, w tym budowa środkami improwizowanymi; do opuszczania dwoma sposobami, do wyciągania dwoma sposobami, most linowy ( tyrolka) dwoma sposobami, techniki przepuszczania węzła podczas zjazdów, techniki przepuszczania węzła przez układy transportowe, techniki wychodzenia po linie.

Po każdym kursie jest przeprowadzany egzamin praktyczny i po pozytywnym zaliczeniu wydawany jest odpowiedni certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Sprawdź pełną ofertę naszej krakowskiej strzelnicy GoToShoot.