O nas

Jesteśmy grupą przyjaciół i pasjonatów broni palnej. Skład naszej kadry to wykwalifikowanymi i doświadczonymi instruktorzy, zawodnicy strzelectwa sportowego, strzelcy, oraz żołnierze wojsk specjalnych i nie tylko.
Strzelectwo to nie wszystko, nasi instruktorzy to ratownicy medyczni, ratownicy pola walki i specjaliści technik linowych. Naszą misją jest rozpowszechnianie strzelectwa, przekazywanie naszej wiedzy i doświadczenia, jako przyjemnej i pełnej emocji formy spędzenia czasu i doskonalenia się.

Uczymy strzelać , prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy Eventy, imprezy integracyjne/firmowe - strzeleckie. Oferujemy również strzelanie rekraacyjne w formie pakietów dla osób bez doświadczenia z bronią. Nasze Pakiety strzeleckie to idealny pomysł na prezent / voucher  jak i wieczór Panieński lub wieczór kawalerski - Stag Party na strzelnicy w Krakowie.

Ze względu na wygodny dojazd oraz wielokrotnie sprawdzone przez nas warunki obiektu, głównym terenem organizowanych przez nas imprez integracyjnych jest strzelnica  przy ulicy Podchorążych 3 (Teren stadionu Wawel ), Pasternik w Krakowie , oraz strzelnica w Jaworznie ( Strzelnica Katowice ). Oczywiście na specjalne życzenie klienta, możemy zorganizować tego typu imprezę na każdej innej koncesjonowanej strzelnicy w kraju.  


Gotoshoot jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP w Krakowie (  nr. 2.12/00167/2021 ) na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z późn.zm.). Uzyskany w Gotoshoot , certyfikat tytuł instruktorski jest w myśl prawa uprawnieniem zawodowym, który zobowiązane są uznawać inne podmioty prawa w tym państwowe jednostki organizacyjne podległe MON, MSWiA. 

Gotoshoot jest równierz  Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicnego Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochrony w Krakowie  nr. 4430.13.193

Gotoshoot  posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity) 9APZH . Kod identyfikuje nas w:

  • Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NATO Codification System)
  • Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
  • Natowskiej Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NATO Support and Procurement Agency)
  • Głównym Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NATO Master Catalogue of References for Logistics)
  • Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Agencji Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (Defense Logistics Agency)

Gotoshoot działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.966, z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz.1457, z późn.zm.).