O nas

Jesteśmy grupą przyjaciół i pasjonatów broni palnej. Skład naszej kadry to wykwalifikowanymi i doświadczonymi instruktorzy, zawodnicy strzelectwa sportowego, strzelcy, oraz żołnierze wojsk specjalnych i nie tylko.
Strzelectwo to nie wszystko, nasi instruktorzy to ratownicy medyczni, ratownicy pola walki i specjaliści technik linowych. Naszą misją jest rozpowszechnianie strzelectwa, przekazywanie naszej wiedzy i doświadczenia, jako przyjemnej i pełnej emocji formy spędzenia czasu i doskonalenia się.

Gotoshoot jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP w Krakowie na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z późn.zm.). Uzyskany w Gotoshoot , certyfikat tytuł instruktorski jest w myśl prawa uprawnieniem zawodowym, który zobowiązane są uznawać inne podmioty prawa w tym państwowe jednostki organizacyjne podległe MON, MSWiA.