Pozwolenie na broń Kraków - cennik, szkolenie, kurs | gotoshoot.com

Przygotowanie, szkolenia i kursy przed przystąpieniem do egzaminu do pozwolenia na broń i patent strzelecki.

Broń palna do celów kolekcjonerskich w 60 dni, broń palną do celów sportowych, dopuszczenie do pracy z bronią palną, broń krótka obiektowa, broni palnej krótkiej, ochrona, broń do celów ochrona osób i mienia.

Przygotowujemy do egzaminu na broń: teoretycznego i praktycznego ważnego na terenie całej Polski. Skutecznie przeprowadzimy za Ciebie całą żmudną i czasochłonną procedurę wydania pozwolenia na broń palna.

Zadbamy o podstawy, przekażemy niezbędną wiedzę do dalszego rozwoju i obsługi broni oraz przedstawimy zasady bezpieczeństwa. Prowadzimy szkolenia, na których pokażemy jak się doskonalić i rozwijać swoje umiejętności. Zapewniamy nauką strzelania z danej broni i indywidualne podejście instruktora prowadzącego strzelanie oraz materiały szkoleniowe.

Kto może zdobyć pozwolenie na broń palną?

Na podstawie odrębnych przepisów dotyczących posiadania broni palnej i zasady wydanie pozwolenia na broń reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej zaświadczenie potwierdzające należność do szkoły, organizacji sportowej, udokumentowane członkostwo Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego, pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 2. posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 4. nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych (środka odurzającego);
 5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
 6. nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

​Pozwolenie na posiadanie broni palnej wydaje się w szczególności:

 • do celów ochrony osobistej, ochrony fizycznej
 • ochrony osób i mienia
 • broń do celów łowieckich
 • broń do celów sportowych, strzelectwa sportowego ( więcej na ten temat  https://gotoshoot.com/pl/aktualnosc/patent-strzelecki-licencja-pozwolenie-sportowe.html )
 • do celów rekonstrukcji historycznych
 • broń o charakterze kolekcjonerskim  ( więcej na ten temat     https://gotoshoot.com/pl/aktualnosc/pozwolenie-na-bron-kolekcjonerska.html )
 • do celów pamiątkowych
 • do celów szkoleniowych.

Pomijając osoby wymienione w art. 16 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 tejże Ustawy każda osoba chcąca uzyskać pozwolenie na broń jest zobligowana  zdać egzamin na broń organizowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego dla miejsca zamieszkania. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, przy czy część praktyczną przeprowadza się jedynie w przypadku wnioskowania o pozwolenie (dopuszczenie) na broń palną.

Część teoretyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie:

 • znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 284) oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie:

 • przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy,
 • umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni,
 • postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie,
 • określenia części broni,
 • przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Przygotowanie do egzaminu na broń

Pozwolenie na broń  - Dopuszczenie do posiadania broni

Prowadzimy kompleksowe przygotowania do egzaminów na broń zarówno części teoretycznej jak i praktycznej. Dysponujemy stosownymi materiałami dydaktycznymi oraz doświadczoną kadrą instruktorską.

Organizujemy strzelania na zasadach określonych w przepisach dotyczących organizacji egzaminów na broń, co przekłada się na dobre przygotowanie do egzaminu i wysoką zdawalność.

ZAKRES SZKOLENIA

Zajęcia przygotowawcze obejmują między innymi:

 • materiały do nauki z zakresu ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzenia
 • zajęcia praktyczne z rozkładania broni i składania
 • strzelania na warunkach określonych rozporządzeniem

KOSZT SZKOLENIA ---> CENA: USTALANA IDNYWIDUALNIE

Koszt kompleksowego przygotowania do egzaminu na broń jest uzależniony od wielu czynników, takich jak choćby sposób zdawania egzaminu (egzamin na patent strzelecki albo egzamin na Policji Kolekcja lub dopuszczenie), od celu w jakim ubiega się o wydanie pozwolenia broń oraz osobistych predyspozycji.  Przeciętny koszt szkolenia to 250 zł za godzinę broń sportowa . 250 zł godzina + koszt amunicji broń kolekcjonerka .   ( potrzebny czas to 4-7 godzin w zależności od predyspozycji i przyswajania wiedzy )

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji!

Podstawowe różnice pozwoleń na broń palną

Często dostajemy pytania odnośnie różnic pomiędzy pozwoleniami na broń palną, przypomnijmy, że wyróżniamy dwa najpopularniejsze typy pozwoleń tzn. pozwolenie do celów sportowych, oraz pozwolenie kolekcjonerskie.

W tym tekście postaramy się przybliżyć podstawowe różnice. Poniższa tabelka obrazuje jak wyglądają poszczególne etapy przygotowania do egzaminu i co najważniejsze na jakie minimalne koszty przyszły posiadacz broni będzie się musiał przygotować.

 

POZWOLENIE KOLEKCJONERSKIE

POZWOLENIE SPORTOWE

 ROCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA

od 10 ZŁ

od 300 zł

 KOSZT EGZAMINU

1150 ZŁ

450 ZŁ

 LEKARZ SPORTOWY

0

od 150 zł

 SPECJALISTYCZNE LEKARSKIE BADANIA DO BRONI

od 550zł

od 550 zł

 JEDNOSTKA EGZAMINUJĄCA

WPA

LOK

 EGZAMIN TEORETYCZNY

test 10 pytań

test 10 pytań

 EGZAMIN PRAKTYCZNY PISTOLET - postawa stojaca

Glock 17, 15 metrów, 6 strzałów, min.35 pkt.

Margolin 25 metrów, skupienie, 5 strzałów

 EGZAMIN PRAKTYCZNY KARABIN - postawa leżąca

AKM, 50 metrów, 8/10 przestrzelin w tarczy, 10 strzłów

KBKS, 50 metrów, skupienie, 5 strzałów

 EGZAMIN PRAKTYCZNY STRZELBA

Mossberg, 15 metrów, 2/3 przestrzeliny w tarczy

Bock, popper 15 metrów, 4/5 trafień

 KARENCJA CZASOWA OD DATY CZŁONKOWSTWA DO EGZAMINU

brak

3 miesiące

 PATENT STRZELECKI

brak

tak

 LICENCJA SPORTOWA

brak

tak

 KONIECZNOŚĆ UCZESTNICTWA W ZAWODACH

brak

tak

 KONIECZNOŚĆ PRZEDŁUŻANIA LICENCJI SPORTOWEJ

brak

tak, co rok

 OPŁATA ADMINISTRACYJNA

242 zł

242 zł

 OPŁATA ZA PROMESY

17 zł/szt

17 zł/szt

Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt treningów, to w zależności od ich częstotliwości, miejsca gdzie będą się odbywać i rodzaju pozwolenia może się wahać od 150 do 350 zł, należy przy tym wspomnieć iż treningi do pozwolenia kolekcjonerskiego będą generować wyższe koszty z uwagi na droższy rodzaj amunicji jaki jest tam używany.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu :  info@gotoshoot.com   503800949

Szkolenia indywidualne :

Pozwolenie kolekcjonerskie i dopuszczenie do posiadania broni

Cena - 250 zł/h  + koszt amunicji

Pozwolenie sportowe / patent strzelecki  

Cena - 250 zł /h  ( całość - cena z amunicją  )

Na strzelnicy posiadamy kilkanaście rodzajów broni długiej (pistoletów maszynowych) jak i broni krótkiej w postaci pistoletów lub rewolwerów.
Zapraszamy także do zapoznania się z naszą pozostałą ofertą: imprezy integracyjne, wieczory panieńskie na strzelnica Kraków Gotoshoot / Wawel. W naszej ofercie również znajduja się pakiety strzeleckie, które idealnie będą się nadawać na wystrzałowy prezent.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pozwolenia na broń - FAQ

1. Jak uzyskać pozwolenie na broń palną?

Pozwolenie na broń palną można uzyskać na kilka sposobów, w zależności o jakie pozwolenie się staramy. Możemy ubiegać się o pozwolenie sportowe, kolekcjonerskie lub myśliwskie, to trzy najpopularniejsze typy pozwoleń. Każdy rodzaj pozwolenia wiąże się z przynależnością bądź do klubu sportowego, stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim lub koła łowieckiego. To pierwszy krok na drodze do otrzymania wymarzonej książeczki posiadacza brani palnej. Kolejny, to zdanie egzaminu teoretycznego z przepisów prawa, oraz zasad bezpieczeństwa i wykazania się umiejętnością bezpiecznego posługiwania się bronią i strzelenia podczas egzaminu praktycznego na strzelnicy. Obowiązkowym etapem przed złożeniem wszystkich dokumentów do odpowiedniego organu administracji państwowej, to zrobienie specjalistycznych badań lekarskich /psycholog, psychiatra, laryngolog, okulista. Na koniec zostaje nam złożenie wniosku i opłata administracyjna. Szerzej o rodzajach pozwoleń możecie przeczytać w artykułach na naszej stronie.

2. Ile kosztuje kurs potrzebny do uzyskania pozwolenia na broń?

W zależności jakie pozwolenie będziemy robić i jak szybko przyswoimy wszystkie procedury, oraz umiejętność strzelania potrzebne do zdania egzaminu cena będzie oscylować pomiędzy 1500 a 2500 zł.

3. Kto może się starać o pozwolenie na broń?

Każdy obywatel, który spełnia kryteria ustawy o broni i amunicji, tzn. ma 21 lat, jest niekarany, posiada obywatelstwo polskie, lub stały pobyt na terenie naszego kraju, przynależy do klubu lub stowarzyszenia, zdał egzamin i zrobił badania lekarskie.

4. Jak długo czeka się na pozwolenie na broń?

W przypadku pozwolenie sportowego i kolekcjonerskiego czas od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do otrzymania decyzji to zazwyczaj 30 dni, ale znane są przypadki, że ze względu na różne okoliczności tej okres może się wydłużyć do 60 lub więcej dni.

5. Na jaką broń potrzebne jest pozwolenie?

Na każda broń palną z nabojem scalonym. Pozwolenie nie jest nam potrzebne tylko w przypadku broni czarnoprochowej i pneumatycznej.

6. Jak długo jest ważne pozwolenie na broń?

Tak naprawdę jest bezterminowe, dopóki nie stracimy uprawnień.

7. Czy pozwolenie na broń można stracić?

Można i to wcale nie trudno. Musimy pamiętać, że wszystkie przypadki kiedy pozwolenie może na zostać odebrane przez odpowiednie organy administracji jest określone w ustawie o broni i amunicji. Warto się z nia zapoznać żeby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnej niespodzianki.

Strzelnica w Krakowie – pozwolenie na brońKursy przygotowujące do egzaminu na pozwolenie na broń

Pozwolenia na broń palną w Krakowie – asortyment broniPozwolenie na broń – GoToShoot Kraków