Przygotowanie pozwolenie na broń Kraków - szkolenie, kurs | gotoshoot.com

Przygotowanie, szkolenia i kursy przed przystąpieniem do egzaminu do pozwolenia na broń i patent strzelecki.

Broń palna do celów kolekcjonerskich, broń palną do celów sportowych, dopuszczenie do pracy z bronią palną, broń krótka obiektowa, broni palnej krótkiej, ochrona, broń do celów ochrona osób i mienia.

Przygotowujemy do egzaminu na broń: teoretycznego i praktycznego ważnego na terenie całej Polski. Skutecznie przeprowadzimy za Ciebie całą żmudną i czasochłonną procedurę wydania pozwolenia na broń palna.

Zadbamy o podstawy, przekażemy niezbędną wiedzę do dalszego rozwoju i obsługi broni oraz przedstawimy zasady bezpieczeństwa. Prowadzimy szkolenia, na których pokażemy jak się doskonalić i rozwijać swoje umiejętności. Zapewniamy nauką strzelania z danej broni i indywidualne podejście instruktora prowadzącego strzelanie oraz materiały szkoleniowe.

Kto może zdobyć pozwolenie na broń palną?

Na podstawie odrębnych przepisów dotyczących posiadania broni palnej i zasady wydanie pozwolenia na broń reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej zaświadczenie potwierdzające należność do szkoły, organizacji sportowej, udokumentowane członkostwo Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego, pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
  2. posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
  4. nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych (środka odurzającego);
  5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
  6. nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

​Pozwolenie na posiadanie broni palnej wydaje się w szczególności:

- do celów ochrony osobistej, ochrony fizycznej

- ochrony osób i mienia

- broń do celów łowieckich

- broń do celów sportowych, strzelectwa sportowego;

- do celów rekonstrukcji historycznych

- broń o charakterze kolekcjonerskim

- do celów pamiątkowych

- do celów szkoleniowych.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu :  info@gotoshoot.com   503800949

Szkolenia indywidualne : Cena - 200 zł/h  + koszt amunicji

Na strzelnicy posiadamy kilkanaście rodzajów broni długiej (pistoletów maszynowych) jak i broni krótkiej w postaci pistoletów lub rewolwerów.
Zapraszamy także do zapoznania się z naszą pozostałą ofertą: imprezy integracyjne, wieczory panieńskie na strzelnica Kraków (strzelnica Pasternik). W naszej ofercie również znajduja się pakiety strzeleckie, które idealnie będą się nadawać na wystrzałowy prezent.