Ratownictwo TC3

Kursy Instruktorskie
Ratownictwa Pola Walki w tym:
– Combat Lifesaver/Ratownik Pola Walki TCCC ( TC3)

Technik linowych w ratownictwie wysokościowym
Wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zdadzą egzamin instruktorskim wystawiamy książeczki instruktorskie.

Kursy i szkolenia podstawowe
TCCC

Ratownictwa Pola Walki / Combat Lifesaver
Tactical Combat Casuality Care (Ratownictwo Pola Walki)
Kurs TCCC to trwający trzy dni podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach
taktycznych, szkolenie TC3 powinna ukończyć każda osoba, która myśli o wyjazdach w rejon gdzie prowadzone są działania wojenne czy w miejsca szczególnie narażone na ataki terrorystyczne.... Ale czy tylko???? Ostatnie wydarzenia pokazują, że rejonem działań wojennych może stać się choćby supermarket czy szkoła i każda osoba powinna posiadać umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w na skutek takiego ataku, w szczególności służby ratownicze. Kurs TCCC jest prowadzony ściśle według wytycznych komitetu TC3 oraz z wykorzystaniem najnowszego obowiązującego i wymaganego sprzętu. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym. W odpowiedzi na coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie w firmach zagranicznych na specjalistów z medycyny pola walki na koniec kursu, po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów, każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia: w języku polskim

Program kursu obejmuje postępowanie wg najnowszych wytycznych i zawiera
– postępowanie wg protokołu M.A.R.C.H. E
– samopomoc
– tamowanie masywnych krwotoków za pomocą opasek uciskowych, opasek typu „junctional”oraz procedury „wound packing”
– przyrządowe i bez przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
– zaopatrywanie ran penetrujących klatki piersiowej
– identyfikacja oraz odbarczanie odmy prężnej
– ochrona przed hipotermią
– ewakuacja
to tylko wybrane zagadnienia, które będą omawiane w czasie trwania kursu

Technik linowych w ratownictwie wysokościowym
Podstawowy trwa dwa dni i obejmuje między innymi:  naukę podstawowych węzłów stosowanych w rat. Wysokościowym, budowa stanowisk, zasady asekuracji i autoasekuracj, naukę zjazdów dostępnymi przyrządami, techniki dotarcia do poszkodowanego,  Budowa układów transportowych; do opuszczania, do wyciągania, most linowy ( tyrolka)
Zaawansowany  trwa 3 dni i obejmuje między innymi: naukę podstawowych węzłów stosowanych w rat. Wysokościowym, budowa stanowisk  zasady asekuracji i autoasekuracj, naukę zjazdów dostępnymi przyrządami, techniki dotarcia do poszkodowanego,  Budowa układów transportowych, w tym budowa środkami improwizowanymi; do opuszczania dwoma sposobami, do wyciągania dwoma sposobami, most linowy ( tyrolka) dwoma sposobami, techniki przepuszczania węzła podczas zjazdów, techniki przepuszczania węzła przez układy transportowe, techniki wychodzenia po linie.

Po każdym kursie jest przeprowadzany egzamin praktyczny i po pozytywnym zaliczeniu wydawany jest odpowiedni certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje

Koniecznie zapoznaj się z pełną ofertą naszej krakowskiej strzelnicy GoToShoot.

Zerknij także na naszą anglojęzyczną wersję strony: Shooting Cracow.