Szkolenia strzeleckie

Szkolenia Strzeleckie

- Strzelanie dynamiczne

- Strzelań bojowych i praktycznych w tym:
- Szkolenie / kursy instruktorskie
- Szkolenie i kursy podstawowe z elementami o różnym stopniu zaawansowania

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego FB  https://www.facebook.com/Gotoshoot/   ( tu znajdziesz informacje o cenach i najbliższych kursach i szkoleniach)

 Przygotowawcze przed przystąpieniem do egzaminów na:
- Pozwolenie na broń
- Dopuszczenie do posiadania broni ( praca z bronią, broń obiektowa, ochrona)
- Patent strzelecki  
- Broń kolekcjonerska

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu prawych aspektów dot. broni i amunicji, bezpieczeństwo, oraz praktykę – strzelanie.
• Przeprowadzamy przez niezbędne procedury
• Przygotowujemy do egzaminu teoretycznego i praktycznego
• Nauczymy strzelać
• Pokażemy jak bezpiecznie posługiwać się bronią

Szkolenia dla klas mundurowych z wybranych zagadnień strzelectwa, ratownictwa i technik linowych.
Prosimy o kontakt w celu dopasowania poziomu i zagadnienia szkolenia.

Szkolenia Strzeleckie na krakowskiej strzelnicy GoToShoot

Zapraszamy również do sprawdzenia angielskiej wersji strony: Shooting Cracow.

Poziom I – Podstawowy
Szkolenie przeznaczone zarówno do osób bez doświadczenia w posługiwaniu się bronią palną oraz początkujących strzelców, a także posiadaczy broni, chcących poprawić technikę posługiwania się pistoletem czy karabinem z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Poziom II – Średni
Szkolenie strzeleckie na poziomie 2 przeznaczone jest dla osób doskonalących swoje umiejętności z zakresu strzelectwa. Podczas zajęć doskonalisz umiejętności zdobyte na poprzednich poziomach oraz rozpoczniesz naukę nowych, bardziej wymagających elementów.

Poziom III – Zaawansowany
Szkolenie strzeleckie przeznaczone jest dla osób posiadających własną broń oraz solidne podstawy w strzelectwie.  Program dobieramy indywidualnie do potrzeb i umiejętności.

Program Wszystkich szkoleń dopasowujemy do umiejętności i oczekiwań w takich dziedzinach jak: strzelanie bojowe, dynamiczne, sportowe.
-bezpieczeństwo
-postawy strzeleckie
-praca na spuście
-jak operować bronią krótka/długa
-jak poruszać się z bronią
-jak strzelać dynamicznie/bojowo
-jak usuwać zacięcia


Strzelanie bojowe:

- Wprowadzenie do strzelań bojowych z pistoletu
1. Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią krótką 2. Zasada działania danego egzemplarza broni krótkiej 3. Warunki celnego strzelania 4. Omówienie wyposażenia 5. Techniki przeładowania pistoletu 6. Techniki wymiany magazynka 7. Praca na spuście 8. Postawy strzeleckie stojąc, klęcząc, leżąc a. Strzelanie z dwóch rąk – pistolet w prawej ręce b. strzelanie z dwóch rąk – pistolet w lewej ręce c. Strzelanie z jednej ręki – pistolet w prawej ręce d. Strzelanie z jednej ręki – pistolet w lewej ręce 9. Usuwanie zacięć
- Strzelanie bojowe z pistoletu
1. Szybkie dobycie (cel z przodu, z tyłu i po bokach) 2. Szybkie przeładowanie (cel z przodu, z tyłu i po bokach) 3. Doskonalenie pracy na spuście – dublety i triplety 4. Szybka wymiana magazynków 5. Przenoszenie ognia 6. Strzelenie w ruchu
- Wprowadzenie do strzelań bojowych z kbk AKM, AR 15
1. Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią 2. Zasada działania kbk AKM,   AR 153. Warunki celnego strzelania 4. Omówienie wyposażenia 5. Techniki przeładowania kbk AKM, AR 15 6. Techniki wymiany magazynka 7. Praca na spuście 8. Postawy strzeleckie stojąc, klęcząc, leżąc - z karabinkiem w prawej i lewej ręce 9. Usuwanie zacięć
-Strzelanie bojowe z kbk AKM, AR 15
1. Szybkie złożenie się (cel z przodu, z tyłu i po bokach) 2. Szybkie przeładowanie (cel z przodu, z tyłu i po bokach) 3. Doskonalenie pracy na spuście – dublety i triplety 4. Szybka wymiana magazynków 5. Przenoszenie ognia 6. Strzelenie w ruchu
- Pistolet i karabinek taktyczny
1. Szybkie przejścia pistolet – karabinek, karabinek - pistolet 2. Praca na zasłonach pistolet i karabinek

Strzelanie do rzutków

Indywidualne i grupowe programy szkoleniowe
- konkurencje Trap / Skeet
- strzelanie rekreacyjne

Szkolenia strzeleckie dla osób ubiegających się o wpis kwalifikowanego pracownika ochrony. Doskonalenia pracowników ochrony.
- zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
- technik i postaw strzeleckich;
- strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładko lufowej.
 

Osoby niebędące w służbie mają obowiązek przed przystąpieniem do kursów i szkoleń  instruktorskich z zakresu:
• Strzelanie bojowe i specjalne
• Lądowe działania specjalne
Okazać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby karane za czyn umyślny nie są dopuszczane do uczestnictwa w w/w kursach.
Uczestnicy kursów instruktorskich mają obowiązek legitymować się dyplomem ukończenia, co najmniej szkoły średniej.