Przepisy prawne regulujące działanie strzelnic w Krakowie

Prowadzenie strzelnicy w Krakowie i na terenie całej Polski związane są z restrykcyjnymi przepisami prawnymi, które każdy właściciel takiego obiektu musi przestrzegać. W 2020 roku prawo się zmieniło, więc warto zapoznać się z zasadami, które obowiązują, aby nie narażać się na kary i nieprzyjemne sytuacje.

Prowadzenie strzelnicy w świetle prawa

Bez wątpienia strzelnica jest specyficzny obiektem, który niesie ze sobą ewentualne ryzyko zagrożenia dla jej użytkowników, jak i dla otoczenia. Nie ma co się ku temu dziwić, ponieważ w owym obiekcie lub w otwartej przestrzeni obcujemy z bronią, która bez odpowiedniej opieki ludzi przeszkolonych może wyjść poza kontrolę użytkowników strzelnicy i narobić bardzo wielu szkód. Aby ograniczyć jakiekolwiek ryzyko z funkcjonowania strzelnic w Krakowie i na ternie całego kraju już w 2000 roku w życie wprowadzono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które reguluje wszelkie kwestie dotyczące funkcjonowania i bezpieczeństwa strzelnic na podstawie wzorcowego regulaminu takiego obiektu.

Regulamin strzelnicy – co w nim jest?

Wzorcowy regulamin strzelnicy opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia zakres warunków korzystania ze strzelnicy, określa obowiązki prowadzącego strzelania oraz mówi o zakazach na strzelnicy.

Na strzelnicy zabrania się:

1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających, ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących po ich wpływem – czytamy w regulaminie.

Regulamin odnosi się również do osoby prowadzącej strzelania i wyznacza jej obowiązki, kompetencję oraz odpowiedzialność. Warto jednak zauważyć, że w 2020 roku zmieniło się prawo dotyczące prowadzącego strzelanie.

Prowadzący strzelanie – nowe prawo

Samo pojęcie prowadzącego strzelanie jest dokładnie określone we wzorcowym regulaminie wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tak z mocy prawnej jest to osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej. W tym miejscu wszystko wydaje się być jasne i klarowne. Ale to tylko pozory, bo stare regulacje niejednoznacznie określały w jaki sposób należy udokumentować odbyte przeszkolenie. W praktyce wyglądało to tak, że wystarczyło pokazać legitymację i to tyle.

Zmiany, które nastąpiły dotyczą nadania uprawnień tylko przez PZSS (Polski Związek Strzelectwa SPortowego). Jednym słowem prowadzącym strzelanie nie może być osoba, która nie należy do PZSS. Jedyne ustępstwo jest dla instruktorów strzelectwa. Jeśli ukończyła kurs instruktora strzelectwa wystarczy jak się zgłosi do organizatora kursu o wydanie zaświadczenia.

Dokumentacja otworzenia strzelnicy

Aby otworzyć strzelnicę na terenie Krakowa lub w innym regionie naszego kraju trzeba się liczyć z obszerną dokumentacją, którą należy dostarczyć do organów samorządowych.

W dokumentach, które kompletujemy powinny znaleźć się:

—> pisma, które potwierdzają prawo do nieruchomości,
—> zezwolenie na budowę strzelnicy otwartej,
—> mapy strzelnicy, na której zaznaczymy stanowiska strzeleckie, punkt sanitarny i drogę ewakuacji,
—> Punkt instalacji telefonu i internetu,
—> Kopię dokumentu, który potwierdzi odbyte szkolenie prowadzącego strzelanie,
—> oświadczenie, z jakiego rodzaju broni i amunicji będziemy korzystać na strzelnicy,
—> Kopia atestu strzelnicy.

Zapraszamy do zapoznania się również z naszą angielską wersją strony —> Shooting Range Cracow.