Jak wygląda egzamin na patent strzelecki?

Patent strzelecki to bezterminowy dokument umożliwiający uprawianie sportów strzeleckich w trzech dyscyplinach: strzelba (gładkolufowa), karabin oraz pistolet. Po zdobyciu Patentu staramy się o licencję .Jest nadawany (zawieszany lub cofany) przez Komisję Licencyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Potwierdza nabycie przez posiadacza umiejętności, które w stopniu podstawowym pozwalają na bezpieczne posługiwanie się bronią palną. Jest także jednym z wymaganych w Polsce elementów, do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Aby uzyskać patent strzelecki należy być obywatelem Polski, osobą pełnoletnią, która od co najmniej 3 miesięcy należy do klubu strzelectwa sportowego, czyli należy do klubu podległego PZSS oraz zdać egzamin oceniający kwalifikacje niezbędne do uprawiania sportu strzeleckiego z wynikiem pozytywnym.

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin na patent strzelecki jest podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Aby zdać tzw. teorię należy odpowiedzieć na dziewięć z dziesięciu pytań, z zakresu ustawy i przepisów o broni i amunicji, zasad bhp podczas obsługiwania broni, regulaminów strzeleckich, danych technicznych i obsługowych broni (do celów sportowych) oraz znajomości tych przepisów kodeksu karnego, które traktują o użytkowaniu broni. Pierwsze cztery pytania zawsze dotyczą ustawy oraz bezpieczeństwa i błędna odpowiedź na którekolwiek z nich skutkuje zakończeniem egzaminu z wynikiem negatywnym. Część praktyczna odbywa się oczywiście już na strzelnicy i jest osobna dla każdego rodzaju broni (strzelby, karabinu i pistoletu). „Zdawanie praktyki” rozpoczyna się oceną znajomości regulaminu strzelnicy, następnie osoba ubiegająca się o patent musi wykazać się umiejętnością, ładowania amunicji, oraz znajomością prawidłowego zachowania w przypadku stwierdzenia niesprawności broni Ostatni etap to sprawdzian strzelecki, który różni się w zależności od rodzaju broni.

  • Pistolet – ocena umiejętności trwa 6 minut, podczas których wymagane są 4 przestrzeliny w okręgu o średnicy 15 cm z odległości 25 metrów w postawie stojącej.
  • Karabin – od sprawdzianu strzeleckiego na pistolet różni się odległością, która wynosi 50 metrów, postawą leżącą i średnicą okręgu- 5 centymetrów.
  • Strzelba – tutaj czas na oddanie przynajmniej 4 celnych strzałów z odległości 15 metrów w poppery (cele reaktywne) to 3 minuty.

Co należy zabrać na egzamin?

Aby przystąpić do egzaminu, należy w pierwszej kolejności zmierzyć się z kilkoma formalnościami, takimi jak wypełnienie wniosku, badania lekarskie, szkolenie wstępne oraz płatność. Poniżej znajduje się lista wszystkich dokumentów, które należy zabrać ze sobą na egzamin.

  • Wniosek o nadanie patentu.
  • Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego.
  • Potwierdzenie bycia członkiem klubu należącego do PZSS, wydane przez kierownika klubu..
  • Potwierdzenie uiszczenia należności za egzamin i wydanie patentu.

Strzelanie Kraków – sprawdź całą ofertę i aktualny cennik.