PATENT STRZELECKI – LICENCJA / POZWOLENIE NA BROŃ SPORTOWĄ

Pozwolenie na broń palną do celów sportowych, co trzeba zrobić i jakie warunki trzeba spełnić, żeby cieszyć się z posiadania własnej broni.

 

Żeby stać się posiadaczem broni palnej do celów sportowych należy spełnić kilka warunków, pierwsze to skończone 18 lat i przynależność do klubu strzeleckiego zrzeszonego przy PZSS przez okres minimum 3 miesiące, zanim będzie można przystąpić do egzaminu na patent strzelecki.

Drugi warunek, to zdanie egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań, gdzie 4 z nich to pytania z ustawy o broni i amunicji a pozostałe 6 dotyczy zagadnień sportu strzeleckiego ,przy czym wolno zrobić tylko jeden błąd w części odnoszącej się do sportu strzeleckiego. Po pomyślnym zaliczeniu testu czeka nas egzamin teoretyczny, który w zależności od rodzaju broni na jakie chcemy mieć pozwolenie, może obejmować pistolet, karabin i strzelbę.

Egzamin na pistolet w małopolskim oddziale PZSS polega na oddaniu 5 strzałów z postawy stojącej w czasie 5 min. do tarczy Ts-2 z odległości 25m z broni bocznego zapłonu w tym wypadku będzie to pistolet Margolin, a miarą pozytywnego zaliczenia są minimum 4 przestrzeliny w tarczy skupione w okręgu 15cm.

Karabin zdajemy w postawie leżącej z podpórką na odległość 50m z broni typu kbks do tarczy karabinowej, tutaj podobnie jak w pistolecie w ciągu 5 min. musimy oddać 5 strzałów i minimum 4 przestrzeliny powinny znajdować się w okręgu 5 cm aby pozytywnie ukończyć egzamin.

Jeśli chodzi o strzelbę, to mamy do wyboru strzelanie do rzutków lub do metalowego popera. Zdecydowana większość osób wybiera tę druga opcję ze względu na dużo mniejszy stopień trudności. Oba typy egzaminu odbywają się ze strzelby typu Bock zasilaną amunicją śrutową.

W przypadku strzelania do rzutków, należy trafić 3 z 5 wystrzelonych rzutków z maszyny ustawionej do konkurencji Trap, natomiast w popera musimy z 15m trafić czysto 4 z 5 strzałów.

Kiedy uda nam się pozytywnie przebrnąć przez cały egzamin, to tak naprawdę mamy już z górki i cała reszta jest już formalnością. Czekamy na otrzymanie patentu strzeleckiego i kiedy już do nas dotrze, to występujemy o przyznanie licencji sportowej, od momentu przyznania nam licencji możemy brać już udział w zawodach strzeleckich.

Kolejnym krokiem na naszej drodze do posiadania własnej broni, będzie skompletowanie wszystkich dokumentów, jakie musimy złożyć do właściwego organu administracyjnego wydającego pozwolenia na broń palną, w wypadki osób cywilnych, będzie to WPA, czyli wydział Postępowań Administracyjnych komendy wojewódzkiej policji, dla żołnierzy, komenda Żandarmerii Wojskowej.

Dokumenty jakie musimy zgromadzić przed złożeniem na policję:

patent strzelecki
licencja zawodnicza ważna na dany rok
zaświadczenie z klubu o przynależności
badania lekarskie
poświadczenie dokonania opłaty administracyjnej
wniosek o wydanie pozwolenia na broń
Ważną kwestią dla osób starających się o pozwolenie jest sprawa kosztów jakie będą musieli ponieść, oraz czasu jaki musi upłynąć od zapisania się do klubu do otrzymania własnej broni. Poniżej wyjaśnimy w miarę dokładnie to zagadnienie.

Jeśli chodzi o ostateczną cenę na jaką trzeba się przygotować, to będzie się na nią składało wiele czynników, a mianowicie:

koszt rocznej składki klubowej, to w zależności od 300 do 500zł
koszt egzaminu na patent 450zł
opinia lekarza sportowego ok 150 do 200zł
koszt wydania licencji 60zł
badania lekarskie od 450 do 600zł
opłata administracyjna 242zł
Do tego dochodzi koszt za wydanie promes, każda to 17zł.

Jak łatwo policzyć suma nie powinna przekroczyć 2000zł, przy założeniu, że okres na jaki będzie przypadać, to ok. 4- 6 miesięcy, bo tyle zazwyczaj trwa całe przedsięwzięcie, nie wydaje się kwotą dużą.

Celowo nie ujęliśmy kosztów treningów przygotowujących do egzaminu, ponieważ u każdego wygląda to inaczej, jedni potrzebują poświęcić więcej czasu na szkolenie, innym wystarczają zaledwie trzy spotkania na strzelnicy.

Całkowity Koszt godziny treningu w na strzelnicy z Gotoshoot to 250 zł/godzina

Na stronie głównej znajdziesz pełną ofertę dotyczącą strzelania w Krakowie.