Pozwolenie na broń Kolekcjonerską

POZWOLEMNIE KOLEKCJONERSKIE – Pozwolenie na broń w 60 dni

Pierwszym krokiem do kolekcjonerstwa broni, który należy obowiązkowo wykonać to wstąpienie do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Możemy dołączyć do lokalnego lub ogólnopolskiego stowarzyszenia.

Jaki jest koszt wstąpienia do stowarzyszenia? W wielu przypadkach wstąpienie i członkostwo może być darmowe (np. Braterstwo.eu) lub mieścić się w granicach 10-300 zł.

Przed przystąpieniem do egzaminu powinniśmy podszkolić swoje umiejętności strzeleckie i zadbać o należyty poziom wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i obsługi broni palnej.

Warto zatem przez kilka miesięcy odbywać regularne treningi na strzelnicy pod okiem instruktora. Musimy bowiem przyswoić procedury bezpieczeństwa, poznać obsługę manualną kilku popularnych jednostek broni oraz nauczyć się podstaw strzelania, w stopniu umożliwiającym nam zdanie egzaminu przed Policją. Oprócz umiejętności praktycznych, niezbędne będzie szczegółowe zapoznanie się z ustawą o broni i amunicji oraz odpowiednimi przepisami kodeksu karnego.

Koszty przygotowania są trudne do oszacowania, dla niektórych wystarczy zaledwie kilka wizyt, innym zabierze to więcej czasu, przy czy z doświadczenia możemy powiedzieć, że najwięcej problemów przysparza opanowanie pistoletu.

 

EGZAMIN

Egzamin, który będziemy zdawać przed komisją WPA jest trudny, warto się do niego naprawdę rzetelnie przygotować merytorycznie i praktycznie. Koszt niestety nie jest niski, wynosi 1150 zł, poprawka będzie kosztować dodatkowo 575 zł.

Pierwsza część egzaminu składa się z części teoretycznej (10 pytań) obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Na tej części „oblewa” niestety największa ilość osób.

Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią (rozkładania, składania, ładowania, rozładowania, zabezpieczania, odbezpieczania, usuwania niesprawności) oraz sprawdzian strzelecki. W tej części kluczowe jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, słuchanie oraz wykonywanie komend prowadzącego strzelania.

W części praktycznej chodzi o osiągnięcie odpowiednich wyników na tarczy

-pistolet min. 35/60 punktów, 6 strzałów z odległości 15 metrów, postawa stojąca

-karabin 8/10 przestrzelin w tarczy typu „Francuz” z odległości 50 metrów, postawa leżąca

-strzelba 3 strzały do tarczy z odległości 15 metrów

 

BADANIA LEKARSKIE I ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

Po pozytywnym zdaniu egzaminu, podobnie jak w każdym przypadku starania się o pozwolenia na broń, czeka nas wizyta u lekarza. Na stronie każdego WPA można znaleźć listę lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia tego typu badań. Koszt wynosi około 400-600 zł w zależności od regionu kraju. Czeka nas spotkanie z psychologiem, oraz test psychologiczny IQ, rozmowa z psychiatrą, okulista, decyzję końcową podejmuje lekarz orzecznik, wydający opinię dla WPA. Zazwyczaj wszystkie badania można przejść w ciągu jednego dnia.

Badania na WPA ważne są tylko 3 miesiące.

Ostatnim etapem jest zebranie kompletu dokumentów, musimy zatem przygotować:

1. Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim
2. Badania lekarskie (oryginał)
3. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta
4. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
5. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich

We wniosku określamy ilość broni, o którą występujemy, jako ważną przyczynę do jej posiadania przedkładamy „zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim”. Warto odpowiednio argumentować deklarowaną ilość broni, zwykle jednak przy staraniu się o 10 sztuk broni, wniosek nie napotyka żadnych opóźnień.

Decyzja administracyjna powinna do nas dotrzeć w przeciągu miesiąca czasu.

Szkolenie na krakowskiej strzelnicy Gotoshoot to koszt 250 zł godzina + koszt amunicji ( w tym materiały do nauki )