Jak przechowywać broń palną – zasady polskiego prawa?

Oglądając filmy amerykańskie można zwrócić uwagę na fakt, jak wiele osób w Stanach Zjednoczonych jest posiadaczami broni palnej. W Polsce nie jest to aż tak bardzo popularne. Ci jednak, którzy chcieliby mieć egzemplarz w swojej kolekcji muszą zapoznać się z zasadami i przepisami polskiego prawa w tej dziedzinie.

Prawodawstwo polskie w sprawie przechowywania broni

Przepisy dotyczące posiadania na własność broni palnej reguluje ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.), akty wykonawcze oraz dyrektywa

Rady nr 91/477/WE z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Polskie prawodawstwo jest w tej dziedzinie bardzo surowe. Zasady są niezmienne niezależnie od liczby posiadanych sztuk. Posiadacze broni powinni przestrzegać trzech podstawowych reguł w zakresie przechowywania broni.

 • broń nie może być naładowana,
 • amunicja nie może się znajdować w magazynku,
 • naboje muszą być dobrze zabezpieczone.

Nie mogą leżeć w miejscach łatwo dostępnych dla innych domowników.
Naruszenie którejkolwiek z tych zasad może grozić odebraniem pozwolenia na broń. Przestrzeganie ich jest o tyle ważne, że w przypadku groźnego wypadku lub gdy osoba użyje jej do niecnych celów może się to skończyć tragedią i skutkować konsekwencjami karnymi.

Skrytka do przechowywania broni

Zgodnie z zasadami prawa polskiego osoba posiadająca broń musi przechowywać ją w specjalnie do tego przygotowanej skrytce. Ważne jest, aby spełniała ona określone wymagania minimum klasy S1. Wszystkie potrzebne informacje zostały zawarte w normie PN-EN 14450.

Właściciel powinien zatem zaopatrzyć się w metalowe szafy na broń. Na rynku dostępne są wersje wolnostojące i zabudowane.

Zasady dla kolekcjonerów zabytkowej broni

Trochę inne zasady obowiązują posiadaczy broni kolekcjonerskiej. Ustawa w tym przypadku pozwala na używanie do jej przechowywania szklanych gablot. Jednak zakup takiej szafy wiąże się z dużymi kosztami. Poza tym takie eksponowanie zabytkowej i cennej broni na widoku może być groźne ze względu na duże ryzyko kradzieży.

Odpowiedniejsze do przechowywania takiego typu broni wydają się szafy stalowe, które zapewniają większe bezpieczeństwo nie zakłócając jednocześnie możliwości podziwiania ekspozycji.

Zasady przechowywania broni przy dużych kolekcjach

Kolekcjonerzy broni posiadają w swoich zbiorach od kilku do kilkunastu egzemplarzy. Przy posiadaniu w domu ilości przekraczającej 50 sztuk należy wyodrębnić oddzielne pomieszczenie. Musi ono spełniać następujące wymagania:

 • posiadać system antywłamaniowy,
 • okna muszą być zasłonięte przy pomocy metalowej siatki. Istnieje również możliwość zamontowania szyb kuloodpornych,
 • posiadać gaśnicę proszkową,
  mieć zamontowane drzwi z systemem antywłamaniowym,
 • posiadać system zapobiegający włamaniom,
  a także specjalne urządzenie odpowiadające za przechwytywanie pocisków oraz rozładowywanie broni.
 

Przechowywanie broni na terenie własnego domu jest bardzo niebezpieczne i ryzykowne dla pozostałych członków rodziny. Zwłaszcza, gdy mieszkają w nim dzieci. Dlatego przestrzeganie podstawowych zasad jest tak ważne dla bezpieczeństwa posiadacza broni i bliskich mu osób.

Strzelnica Kraków – pełną ofertę i cennik możesz znaleźć na stronie głównej.